Slide background
Институт за математика
Slide background
Наставна математика
Slide background
Теориска математика
Slide background
Актуарска и финансиска математика
Slide background
Применета математика

СТУДИРАЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАТЕМАТИКА!

Математичарите се издвојуваат со аналитичкиот начин на расудување, желбата за решавање задачи, практичноста и егзактноста. Биди МАТЕМАТИЧАР ! Биди дел од тимот кој ги поставува новите стандарди на современиот начин на живеење! Студирај на Институтот за математика! 

Почитувани посетители, оваа страница е во изработка. Во меѓувреме посетете ја старата страница на Институтот за математика на следниот линк: 
© 2023. Институт за математика, ПМФ, УКИМ, Скопје.